Om oss

Om Svensk-Indonesiska Sällskapet

 

Svensk-Indonesiska Sällskapet (Swedish-Indonesian Society, Asosiasi Swedia Indonesia) är en vänskapsförening mellan Sverige och Indonesien. Föreningen vänder sig till alla Indonesien-intresserade och dem som vill stödja och utöka vänskapliga relationer och samarbeten mellan våra länder och mellan svenskar och indoneser. 

 

Indonesien är världens 4:e folkrikaste land med en befolkning på ca 274 miljoner (2020).  Landet är världens sextonde största ekonomi (räknat efter BNP) och är medlem i G-20. Indonesien, som klassificeras som ett nyligen industrialiserat land, är rikt på naturresurser, i synnerhet olja, naturgas, skog, mineraler och via jordbruket. Indonesiens storlek och strategiska läge gör landet till en viktig partner för Sverige. Idag utgör Indonesien en snabbt växande marknad för svensk export i Sydöstasien. 2019 uppgick exporten till ca 3,6 miljarder kronor. Cirka 90 svenska företag är etablerade i landet, flertalet av dem sedan länge.

 

Indonesien som var nederländsk koloni innan förklarade sig som en självständig stat den 17 augusti 1945. Sverige erkände Indonesien 1949 och 1950 etablerade länderna diplomatiska förbindelser. 2020 firas 70 år av diplomatiska förbindelser mellan Sverige och Indonesien.

 

Svensk-Indonesiska Sällskapet (SIS) bildades 1977 med svenska föräldrar till adopterade barn föda i Indonesien och indonesiska ambassaden i Stockholm som initiativtagare. Sällskapet ombildades 1989. SIS är politiskt, religiöst och ekonomiskt obunden och drivs utan vinstsyfte. Vår uppgift är att främja och stärka relationerna, i dess vidaste betydelse, mellan Indonesien och Sverige inom de ekonomiska, sociala, kulturella, humanistiska, vetenskapliga, teknologiska och pedagogiska områdena, till gagn för båda länderna. Detta gör vi genom att sprida information i Sverige om landet Indonesien, dess befolkning, kultur och samhällsliv. Sällskapet bidrar med efter sin förmåga att sprida information om Sverige och svenskar till indoneser. Svensk-Indonesiska Sällskapet har också ett intresse av att samhörigheten mellan dem bosatta i Sverige som har sina rötter i eller anknytning till Indonesien utvecklas på bästa sätt.

 

Dagens medlemmar har olika erfarenheter och anknytningar till Indonesien. Svensk-indonesiska familjer, indoneser bosatta i Sverige, svenskar som har adopterat barn eller själva är adopterade från Indonesien samt indonesienresenärer mfl. Information om Svensk-Indonesiska Sällskapet och dess verksamhet sker främst  genom vår medlemstidning Sahabat, sällskapets hemsida och Facebook.

 

Sällskapet har sitt säte i Stockholm. Liknande organisationer finns även i bland annat Malmö/Lund och Göteborg.

 

Vi söker kontakt med dig som är intresserad av landet Indonesien och stödjer vårt mål. Bli medlem i Svensk-Indonesiska Sällskapet!